Методична робота

КЛЮЧОВІ ЗМІНИ В ОНОВЛЕНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМАХ 5-9 КЛАСІВ

20182017201620152014

Методичний порадник 2018/2019ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ:
 • Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу
 • Формування методичної культури педагогічних працівникі
 • Аналітико-моніторингова діяльність

УМОВИ ПЕРЕХОДУ ШКОЛИ В РЕЖИМ РОЗВИТКУ

 • Впровадження інноваційних технологій управління з метою зміни управлінських відносин.
 • Формування інформаційної культури педагогів.
 • Підготовка кадрів, здатних до проектування розвитку власної педагогічної діяльності та успішної реалізації індивідуальної освітньої траєкторії учня.

РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА МОЖЛИВОСТІ:

 • Наявність власної нормативної бази (Статут школи, Перспективний та річний плани роботи тощо).
 • Наявність необхідного науково-методичного, інформаційного, навчального та матеріально-технічного забезпечення.
 • Досвід реалізації шкільних інноваційних управлінських проектів.
 • Досвід участі у Всеукраїнських, обласних, районних освітньо-культурних та громадських проектах.
 • Наявність досвідчених професійно компетентних навчальних і управлінських кадрів.
 • Досвід використання інформаційно-комунікаційних та проектних технологій у сфері навчання, виховання та управління.

ОБМЕЖЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛІ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ:

 • недостатність фінансування;
 • обмеженість вільного позаурочного часу;
 • недосконалість управлінського контролю за процесом проектування та реалізації власної моделі розвитку педагогічної майстерності вчителя;
 • недостатність професійної компетентності окремих педагогів, суб’єктивізм;
 • недостатність або відсутність мотивації окремих вчителів до вдосконалювання.

ПРОГНОЗОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

 • Підвищення професійного рівня педагогів та збільшення кількості творчих вчителів-новаторів.
 • Напрацювання рекомендацій та поширення досвіду з проблеми формування власного вектору професійного розвитку вчителя.
 • Програми і практичні розробки формування портфоліо вчителя за рівнями (вчитель-початківець, вчитель-практик, вчитель-новатор) та предметними напрямами (портфоліо вчителя початкових класів, портфоліо вчителя фізичної культури, вчителя іноземних мов).
 • Перехід взаємодії учасників освітнього процесу з режиму функціонування в режим розвитку.
 • Створення здорового мікроклімату в школі, сприятливих умов для навчання і виховання, співпраці вчителя і учнів.
 • Підвищення якості та ефективності навчально-виховного процесу в закладі.
 • Збільшення результативності участі учнів школи у районних предметних олімпіадах з базових дисциплін, творчих конкурсах районного, обласного, національного та міжнародного рівнів.
 • Підготовка конкурентоспроможних та соціально-адаптивних випускників  школи, здатних до постійного самовдосконалення.


Методична робота – це робота, яка сприяє поліпшенню фахової підготовки педагогічних кадрів у школах, спонукає кожного вчителя до підвищення свого фахового рівня; сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, дає змогу молодим учителям вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечує підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.

 

Зміст методичної роботи:

- поглиблення філософсько-педагогічних знань, які спрямовані на відродження і розвиток національної освіти в Україні, вивчення педагогічної теорії і методики навчання і виховання, психології, етики, естетики, поглиблення науково-теоретичної підготовки з предмету і методики його викладання з урахуванням вимог Закону “Про мови” в Україні;

-  збагачення педагогічних кадрів надбаннями української педагогіки, науки, культури;

- вивчення теоріїі досягнень науки з питань викладання предметів, володіння сучасними науковими методами;

- глибоке вивчення і практична реалізація оновлених програм і підручників, розуміння їх особливостей і виконання з позицій формування національної школи;

- освоєння методики викладання  предметів; випереджаючий розгляд питань методики вивчення складних розділів навчальних програм з демонструванням відкритих уроків, застосуванням наочних посібників, ТЗН, дидактичних матеріалів;

- освоєння і практичне застосування теоретичних положень загальної дидактики, методики і принципів активізації навчальної діяльності учнів і формування у них наукового світогляду, виходячи з вимог етнопедагогіки;

- систематичне інформування про нові методичні рекомендації, публікації по змісту і методиці навчально-виховної роботи, глибоке вивчення відповідних державних нормативних документів;

- впровадження досягнень етнопедагогіки, психології і окремих методик та впровадження в діяльність педагогічних колективів зразків національної культури і традицій.

 

Завдання методичної роботи:

підвищення наукового рівня вчителя: підготовка вчителя до засвоєння ним змісту нових програм і технологій їх реалізації; постійне ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання; вивчення і втілення у шкільну практику передового педагогічного досвіду, творче використання перевірених рекомендацій: збагачення новими, прогресивними і досконалими методами і засобами навчання; постійне вдосконалення навичок самостійної роботи вчителя, надання йому кваліфікаційної допомоги як у питаннях теорії, так і в практичній діяльності, у підвищенні результативності його педагогічної праці.

 
 

ą
DSCN9469.JPG
(3138k)
Сергій Михайлович Гарбуз,
29 бер. 2017 р., 01:31
ĉ
Сергій Михайлович Гарбуз,
11 лист. 2016 р., 01:18
ĉ
Сергій Михайлович Гарбуз,
11 лист. 2016 р., 02:05
Comments